Barokowe Organy w Kamieniu Pomorskim

Barokowe Organy w Kamieniu Pomorskim

Międzynarodowy festiwal muzyki organowej i kameralnej w Kamieniu Pomorskim doczekał się w tym roku jubileuszu pięćdziesięciolecia, uzyskując rangę jednego z najważniejszych festiwali muzycznych w północno-zachodnim regionie Polski.
Słuchacze mogą zaopatrzyć się w drukowany program festiwalu, w którym oprócz repertuaru koncertów i życiorysów artystycznych wykonawców, napotkają również na krótki szkic dotyczący historii organów konkatedry kamieńskiej. Jednak od wielu lat brakowało obszerniejszej publikacji, w syntetyczny sposób przedstawiającej całość problematyki związanej nie tylko z organami, ale uwzględniającej historyczne tło regionu kamieńskiego na przestrzeni wieków, wraz z wielością uwarunkowań mających wpływ na historię katedry kamieńskiej i znaj-dujących się w niej organów.
Publikacja pana Mariusza Stankiewicza w udany sposób wypełnia ten brak. Skierowana jest do znawców i do miłośników muzyki organowej, którzy z pewnością będą usatysfakcjonowani jej zawartością. Cennym walorem jest bogaty zasób tekstów źródłowych, oraz rysunków i fotografii. Książkę polecam wszystkim zainteresowanym organami i muzyką organową, a także historią niewielkiego, a jakże uroczego miasteczka, jakim jest Kamień Pomorski, ze swoją wspaniałą katedrą i organami.

prof. Józef Serafin, marzec 2014