Podziękowanie od Burmistrza Kamienia Pomorskiego

Podziękowanie od Burmistrza Kamienia Pomorskiego

7 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim burmistrz Bronisław Karpiński, przewodnicząca Rady Kazimiera Szymańska oraz sekretarz gminy i koordynator XX Finału Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego dla Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w jednej osobie – Bożena Górska wręczyli listy z podziękowaniem za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Podziękowania otrzymało szereg osób i instytucji, które włączyły się aktywnie w sprawne przyjęcie i zapewnienie szeregu atrakcji uczestnikom tego niezwykłego konkursu, m.in Państwu Małgorzacie Oliwieckiej-Stankiewicz i Mariuszowi Stankiewicz. Przypomnijmy, iż dokładnie przed trzema tygodniami 6-8 czerwca Kamień gościł blisko 300 młodych wolontariuszy z całego kraju, którzy na co dzień tak wiele serca poświęcają drugiemu człowiekowi.